Matematyka

Wirtualna rzeczywistość to także świetne narzędzie wspomagające nauczanie matematyki. To idealne środowisko, które można wykorzystać na przykład w zagadnieniach dotyczących geometrii przestrzennej, ułatwiające uczniom zobaczenie i zrozumienie tego, co jest trudne do przekazania za pomocą tradycyjnych narzędzi, takich jak tablica czy statyczne modele brył. Proponowane lekcje oferują unikalne możliwości samodzielnego tworzenia rozmaitych trójwymiarowych figur geometrycznych: ostrosłupów, graniastosłupów, brył obrotowych. Można tworzyć i oglądać przekroje brył oraz obserwować, jak zmiana parametrów bryły (na przykład wysokości stożka czy długości promienia jego podstawy) wpływa na jej objętość czy pole powierzchni. Istotną zaletą takich lekcji jest to, że udział uczniów jest czynny - wszystkie czynności wykonują sami. Mogą dowolnie manipulować bryłami - przesuwać, obracać lub zmieniać ich parametry.

Dostępne lekcje:

  • M1 - Budowa brył
  • M2 - Przekroje brył i kąty w bryłach