Fizyka

Nauk ścisłych, a przede wszystkim chemii i fizyki, powinno uczyć się głównie poprzez eksperymenty, a nie wykłady. Niestety nie zawsze możliwy jest dostęp do niezbędnego sprzętu, a i zapewnienie BHP przy dużej grupie może nie być prostym zadaniem. W serii lekcji poświęconych elektronice można przeprowadzać wirtualne eksperymenty bez ryzyka uszkodzenia sprzętu, wręcz sprawdzając, co się stanie, gdy przekroczy się parametry znamionowe, aby unikać takich sytuacji w rzeczywistości! Dodatkowym atutem wirtualnego środowiska jest możliwość obserwowania animowanego przepływu prądu w obwodzie, co oczywiście nie jest możliwe przy zajęciach “w realu”. Zajęcia pozwalają na wyrobienie dobrej intuicji fizycznej związanej z pojęciami takimi jak napięcie i natężenie prądu elektrycznego, prawo Ohma czy połączenia szeregowe i równoległe.

Dostępne lekcje:

  • F1 - Obwody prądu stałego
  • F2 - Połączenie szeregowe i równoległe
  • F3 - Multimetr
  • F4 - Transformator
  • F5 - Prąd stały i zmienny