Biologia

Zajęcia z biologii podzielono na naukę anatomii ogólnej oraz neuroanatomii. Wydzielono także serie zagadnień związanych z antyseptyką i dezynfekcją. W trakcie zajęć uczestnicy poznają ogólną budowę ludzkiego ciała w oparciu o wirtualną i interaktywną symulację. Pozwala to na samodzielne i czynne zapoznanie się z elementami kośćca oraz położeniem podstawowych narządów wewnętrznych. Możliwość samodzielnego konstruowania ludzkiego ciała aż do uzyskania właściwej budowy podnosi skuteczność procesu dydaktycznego i ogranicza uczenie czysto pamięciowe i pojęciowe. Czyni przez to naukę bardziej interesującą niż przeglądanie płaskich, atlasowych ilustracji. Jednocześnie stanowi rodzaj bezkrwawego badania sekcyjnego, które w klasycznej formie dostępne jest nielicznym. Dział neuroanatomii zawiera dodatkowo wizualizacje czynnościowe, pomagające zrozumieć na poziomie podstawowym skomplikowane reguły przekaźnictwa nerwowego. Ostatni dział zapoznaje uczestników z niezwykle aktualną i potrzebną wiedzą, zwłaszcza w aspekcie epidemicznym, na temat aseptyki, antyseptyki oraz dezynfekcji. Pomoże to ukształtować właściwe zachowania i wyjaśni liczne mity i błędne przekonania związane z tymi zagadnieniami.

Dostępne lekcje:

  • B1 - Anatomia ogólna
  • B2 - Neuroanatomia
  • B3 - Antyseptyka i dezynfekcja