Chemia

Nauk ścisłych, a przede wszystkim chemii i fizyki, powinno uczyć się głównie poprzez eksperymenty, a nie wykłady. Niestety nie zawsze możliwy jest dostęp do niezbędnego sprzętu, a i zapewnienie BHP przy dużej grupie może nie być prostym zadaniem. Podczas lekcji chemii uczestnicy korzystają z różnorodnego sprzętu laboratoryjnego oraz wielu odczynników chemicznych, których wygląd wiernie odwzorowuje materiały używane w prawdziwym laboratorium chemicznym. Dodatkowo na każdym etapie lekcji uczestnikom towarzyszy lektor, który precyzyjnie wyjaśnia sposób prowadzenia doświadczenia, a także zachodzące zjawiska. Najważniejsze operacje i zachodzące zjawiska przedstawiane są także w postaci odpowiednich “dymków” pokazujących na bieżąco zawartość naczyń, równań przebiegającej reakcji lub nazwy procesu.

Dostępne lekcje:

  • Ch1 - Reakcja termitowa
  • Ch2 - Szczekający pies
  • Ch3 - Wirtualne wybuchy
  • Ch4 - Chemiluminescencja
  • Ch5 - Zegar chemiczny